خانه / اخلاق

اخلاق

سندِ مقام و منصب ها ، سندی ابدی است !!!

مقام و منصب ها، حکم خداوند نیستند که نتوان آن ها را ملغی کرده و یا واگذار نمود، روی صحبت ما با صاحب منصبان است. به نظر شما، اخبارهای شرم آوری که هرروز فساد مالی جدیدی را به گوش ما می رسانند گویای چه چیز است ؟ به فرمایش امیر مومنان علی علیه السلام: اگر این میز ماندنی بود به شما نمی رسید!

ادامه نوشته »

قوه ی قضا با کسی تعارف دارد !!!

خانواده یکی از عناصر اصلی تاثیر گذار در تربیت کودک است. نبود تربیت بجا در محیط خانواده سبب می شود، فرزندان به جامعه تحمیل شوند. با ورود فرزند فاقد تربیت خانوادگی به جامعه، اوضاع رنگ دیگر به خود می گیرد.

ادامه نوشته »

بر خلاف دوستان ولائیمان، دعا کردیم که رای بیاورد .

روزی را به یاد می آوریم که بخاطر انتخابات غوغائی در کشور بر پا بود . افرادی متعدد از دو طرف، از مدل های مختلف رفتاری، در حال تکاپو بودند . یک عده با رعایت شئونات و منزلت پی گیر خواسته خود بودند و عده ای دیگر هم، روی هر چه بد اخلاقی بود را سفید کردند .

ادامه نوشته »

دختران شما بمانند و دختران ما زنده به گور شوند؟

تمرد و گردن کشی از نصایح پیر و مرشد، تاکی؟ نوامیس ما تکه تکه شده زیر گور روند و نوامیس شما زیر سایه ی آمریکا و انگلیس روزگار بگذرانند؟ با لباس اسلام سودجوئی تا کی؟ لباسی که از آن دو سطحش را نیز نمی دانید ! مدام پی در پی باسوادان را بی سواد، اسلام عمل کرده ها را بی اسلام، دلسوزان و زحمت کشان را مانند خود و اعضای خود ناقابل می شمارید؟ چه می خواهید !!! بر ما مسجل است .

ادامه نوشته »

پناه بر خدا از خُرده علم داران …

امان از روزی که ادعای علمی را کنیم که جز کلمات و جملاتی محدود از آن را نیاموخته باشیم و واویلا بر روزی که این علم، علم اسلامی و تاریخ انبیای خدا باشد که دیگر تیشه به ریشه اسلام و نظام خواهد زد .

ادامه نوشته »

مسابقه ی بی بند وباری می گذاریم !!!

وقتی نظم عبور و مرور در جاده ها محترم است، عفت و پاکدامنی نیز در خیابان ها و ادارات و دانشگاه ها و ... که مجامع عمومی هستند نیز محترم و حائز اهمیت است . اگر انسان نسبت به خود و ارزش های خود معرفت و شناخت داشته باشد آزادی را دوری از هواهای نفسانی معنا می کند نه اسارت و در بند بودن . اسلام ما آزادی را در درجه ی اول آزاد شدن انسان از هواهای نفسانی و در درجه ی بعدی، آزادی از زیر یوق استعمار بیان می کند .

ادامه نوشته »

دم از دوستی با ما نزنید که فریب کاری عاقبت ندارد .

آمریکا هیچ گاه دوست ما نبوده و نخواهد بود، او سال ها عزیزان ما را به شکنجه گاه ها راهی کرد و رهبر انقلاب ما را سال های طولانی از وطن دور نگه داشت، او سال هاست که از هر حرکتی جهت نفوذ در کشور و انهدام ما فروگذار نکرده است .

ادامه نوشته »

اخلاق چیست

اخلاق مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان هاست که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می شود ، بروز پیدا می کند . اخلاق علمی است که به گواه تاریخ ، در بهبود روابط انسان با خدا و اعضای جامعه بسیار نقش آفرین و تاثیر گذار است .

ادامه نوشته »

کتاب هوش اخلاقی مدیران در مدیریت اسلامی

شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا      بر منتهای همت خویش کامران شدم. انسان در جامعة بشري امروز، در حالي هزارة ‌سوم ميلادي را آغاز نموده كه در پيشرفت‌هاي خود در بُعد تكنولوژي، بسياري از رؤياهايش تحقق يافته است امّا علي‌رغم تمام اين پيشرفت‌ها هنوز دچار افسردگي …

ادامه نوشته »

کتاب هوش فرهنگی و تعهد سازمانی

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان موسسه ای درشهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. از بین کلیه کارکنان موسسه با استفاده از نمونه گیری در دسترس 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه هوش فرهنگی(آنک و همکاران، …

ادامه نوشته »